آخرین وسوسه

روزگار آیینه را محتاج خاکستر کند
ای چرخ و فلک خرابی از کینه توست...

این روزها سر درگم و ساکت ! سربرده در گریبان بی خودتر از همیشه ام ...

ومدام گوش به نوای این پسرک زیبا روی دارم ! همای را میگویم ، سرپرست گروه مستان که در قطعه ای زیبا و چون گذشته همنوا با دلم میخواند:

 

ای دل ساده بکش درد که حقت این است

از زمانه بشو دل سرد که حقت این است

 

هر چه گفتم مشو عاشق نشنیدی حالا شنو

همچو پاییز بشو زرد که حقت این است

!!!

دیدی آخر دم مردانه به جز لاف نبود

بکش از مردم نامرد که حقت این است

 

آن چه بر عاشق دل خسته روا دانستی

فلک آخر سرت آورد که حقت این است

!!!!!!!!

بپایید و مانا باشید .

====

یادداشت : یاد تمام روزهای خوبی که گذشت بخیر ! یاد تمام گذشته هم بخیر ! یاد روزهای تنهاکده و تنهاییم ! یاد یک ایرانی بودنم ... و روزهایی که در انتظار من اند ...

اولین ساعات از چهارمین روز پاییز !

+نوشته شده در پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۸۷ساعت3:30توسط رضا واحدی |